Näin laitat myynti­materiaalit tehokäyttöön

Sami Suni

BlogiNäin laitat myyntimateriaalit tehokäyttöön

Kuvittele, että olet myyjä ja osa suurempaa myyntitiimiä. Motivaatiosi on korkealla, koska sinulla on hyviä liidejä ja olet sopinut tapaamiset viedäksesi kaupat loppuun asti. Kun asiakastapaaminen alkaa huomaat ettet löydä esitystä mistään. Ja kun viimein sen löydät, et voi olla varma, että se on varmasti uusin versio ja yrityksen brändin mukainen. Tällaiset tilanteet ovat hyvin yleisiä ja heikentävät myyjien tehokkuutta ja mielikuvaa, joka asiakkaalle välittyy yrityksestäsi.

Materiaalit hyötykäyttöön

Tutkimusten mukaan jopa 40% aineistoista ei käytetä lainkaan myyntityössä. Suurin syy on se aineistot eivät sijaitse yhdessä paikassa, helposti myyjien saatavilla. Myös tiedonkulussa markkinoinnin ja myyjien välillä on usein ongelmia. Jopa puolet yrityksistä käyttää edelleen sähköpostia pääasiallisena työvälineenä myyntimateriaalien välittämiseen. Lisäksi monessa yrityksessä materiaalit ovat hajallaan: intranetissa, verkkosivuilla, pilvipalveluissa tai myyjien omilla tietokoneilla. Tämä aiheuttaa helposti sen, että asiakkaille pidettävät esitykset ovat vanhentuneita tai eivät vastaa yrityksen ilmettä.

Myyjien voi olla vaikea tietää mitä heidän pitäisi näyttää ja mistä löytää uusin versio. Esitysten etsimiseen ja tekemiseen kuluu paljon myyjien työaikaa ja se on suoraan pois asiakkaiden palvelemisesta ja tapaamisesta.

Ratkaisu on hankkia myyjille työväline, jonka he ottavat mukaansa asiakastapaamiseen ja josta he löytävät aina uusimmat aineistot, helposti ja nopeasti. Näin myyntimateriaalien käyttöaste ja myyntiesitysten laatu paranevat huimasti.

”Jopa 40 % aineistoista ei ole lainkaan käytössä myyntityössä.”

Vastuuta aineistojen ylläpito

On käytössä mikä tahansa tapa myyntiaineistojen jakamiseen ja säilyttämiseen, on tärkeää määritellä kenellä on oikeus ja vastuu ylläpitää materiaaleja. Tällaisen henkilön tai henkilöiden vastuulla on miettiä millaisia esityksiä myyjät tarvitsevat sekä tallentaa esitykset ja järjestää ne siten, että myyjät löytävät ne helposti. Vastuuta ei pidä vyöryttää myyjille itselleen.

Yleisesti ottaen on selkeästi tehokkaampaa tarjota myyjille esitykset valmiina, eikä antaa heille oikeuksia luoda omiaan. Mikäli näin ei tehdä johtaa se siihen, että käytössä on vanhentuneita materiaaleja vääränlaisella yritysilmeellä ja jopa väärällä asiasisällöllä.

”57% asiakkaista kokee, että myyjät ovat heikosti tai eivät lainkaan valmistautuneet ensimmäiseen tapaamiseen (IDC)”

Pidä vain uusimmat versiot käytössä

Kuvittele seuraavanlainen tilanne. Sinun pitäisi olla jo matkalla asiakastapaamiseen, mutta et tiedä mikä on uusin versio tarvitsemastasi PowerPoint-esityksestä. Turhauttavaa, eikö totta? Tämä on todellisuutta monessa myyntiorganisaatiossa, jossa tiedostot sijaitsevat levällään useassa eri paikassa. Dokumentinhallintajärjestelmista versiontitoiminnot kyllä löytyvät, mutta kiireisessä myyntityössä ne ovat aivan liian kankeita ja monimutkaisia käyttää.

Ratkaisu on käyttää myyntityöhön kehitettyä, helppokäyttöistä työvälinettä, kuten Showellia, jossa myyjille on tarjolla vain uusimmat versiot aineistoista. Se myös kertoo myyjälle kun jotain uutta on tarjolla.

Hennariikka Alhovuori

Hennariikka Alhovuori

Sales & Customer Success Manager

Hennariikka on monipuolinen ja luova myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, jota ajaa palava halu auttaa toisia menestymään.